All bruk av tjenester levert av Inprog AS, enten som kunde av oss eller ved midlertidig tilgang til demoklienter, er bundet av våre vilkår for bruk som beskrives i tjensteavtale, databehandleravtale, brukeravtale for de ulike tjenestene samt vår personvern policy.

Dette ligger til enhver tid tilgjengelige på https://www.inprog.no/tjenesteinformasjon/