NORGES LEDENDE SKYBASERTE BRANSJESYSTEM FOR ELEKTRIKERE

Timer

Egendefinerte timearter legges rett til ordre i et brukervennlig grensesnitt fra enten innesystem eller uteklient. Medgåtte timer eksporteres deretter ferdig prissatt til ditt ERP system for faktura, regnskap og lønn. Ulike time avtaler kan opprettes for å gi dine kunder avtalt pris.

Materiell

Materiell plukkes fra valgfrie grossister eller hentes inn via nelfo autofakt, og prisberegnes med rabattfil og kundepriskalkyler. Medgåtte varer eksporteres deretter til ditt ERP system for regnskap og faktura. Ulike vare avtaler kan opprettes for å gi kunder avtalt påslag eller pris.

Dokumentasjon

Risikovurdering, planlegging av anlegg inkl NEK400 tabell 51A, kursfortegnelse, sluttkontroll, samsvarserklæring m.fl. Dokumentasjon genereres til alle ordrer og første risikovurdering fylles alltid inn. Dynamiske skjema bidrar til effektiv og tidsbesparende utfylling.

Dokumenasjon Flyt

Alle skjema, bilder og dokumenter kan kontrolleres og signeres elektronisk av bemyndiget personell før det blir tilgjengelig for anleggseier via QR koder, epost eller Boligmappa. Det kan settes opp delegering per ansatt eller per dokument.

Dokumentasjon Kontroll

Dokumenter som er mangelfulle kan sendes tilbake til dokumentansvarlig for korrigering før det igjen går til ny kontroll. Dialog om feil og mangler kjøres mellom bemyndiget personell og ansvarlig per dokument.

Bilder

Legg inn bilder fra enhetens kamera og rett til ordre. Velg om bildet skal være tilgjengelig for anleggseier eller om det kun skal være internt tilgjengelig. Legg bildene i passende kategorier sammen med eventuell beskrivelse.

Dokumenter

Legg dokumenter rett på ordre. Velg om dokumentet skal være tilgjengelig for anleggseier eller om det kun skal være internt tilgjengelig. Legg i kategorier med evt beskrivelse. FDV datablad legges ved automatisk.

For alle Platformer

Kan brukes på alle enheter enten det er smart telefon, nettbrett, laptop eller desktop – bruk den enheten som passer deg der du er enten det er på kontoret, hos kunden, hjemme i sofaen eller på reise.

Lagerstyring

ELinn har komplett tilgangsstyrt lagerstyring hele veien fra innkommende autofakt via flytting mellom lager til forbruk og retur på ordre. Bestill varer basert på gjeldende beholdning mot minimum og maksimumsverdier.

Varetelling

Alle lager, enten det er hovedlager eller servicebiler, kan telles via mobil med f.eks. strekkodeleser eller på innesystemet. Rapporter opprettes med forrige beholdning, ny beholdning, verdi samt avvik.

Planlegger

Med ressursplanleggeren kan ordrer og andre ting planlegges per dag under egendefinerte kategorier, dette blir tilgjengelig for montørene via mobil. Man kan også planlegge egne oppgaver via mobil. Oppgaver kan flyttes og redigeres via drag og drop i et oversiktelig grensesnitt tilpasset elektrikere.

Planlegge ordrer

Ressursplanleggeren kan kobles direkte mot ordrer slik at man på ordrenivå også ser de ulike tidspunkter og hvilke ansatte som er planlagt. I tillegg finnes oversikter over hvem som har ledig kapasitet fremover i tid, en oversikt også montørene har tilgjengelig på seg selv via mobil.

KONTAKT OSSMOTTA NYHETSBREV

ELinn er Norges ledende skybaserte bransjeløsningen for elektrikere.

ELinn har ordresystem for ordrebehandling, datafangst av timer, materiell, fdv og dokumentasjon. Via moderne, intuitive og brukervennlige brukergrensesnitt kan både installatør, saksbehandlere og montører ha full kontroll over alle sine ordrer enten via løsningen for kontoret -eller den dedikerte feltløsningen ELinn Mobile.

ELinn har innebygget valgfri timegodkjenning som kan slås av og på per timeart, med enkle grensesnitt for effektive og oversiktelig godkjenningsrutiner. Hver ansatt kan også tildeles ulike timearter for bruk.

Vi har varekatalogene til alle ledende grossister oppdatert i systemet, og støtter både rabattfil, kampanjefil og autofakt i Nelfo format. Du kan også opprette egne leverandører og laste inn varefiler, rabattfiler samt koble autofakt mot disse. Alle varer som legges til ordre følger vår filosofi om at FDV datablader på varer som brukes automatisk skal legges til ordre.

Via egendefinerte kundeavtaler og påslagsmatriser på timer og varer dannes ferdige fakturagrunnlag som kan overføres fortløpende til eksterne økonomisystemer som f.eks. 24SevenOffice, Poweroffice GO, Visma eAccounting, Visma Contracting, Tripletex med flere.

Man kan samtidig ha oversikt over alle kostnader, inntekter og dekningsbidrag fra både inneklient og uteklient. Alle priser og kostnader er rettighetsstyrt per bruker -gi tilgang til de som skal ha tilgang.

I tillegg finnes flere valgfrie moduler som f.eks. internkontroll kunde med sjekklister og rapportgenerator for elkontroll bolig, elkontroll næring, elkontroll landbruk, nødlyskontroll, brannalarmkontroll, egendefinerte kontroller osv.


Med ordrebehandlingen i ELinn kan man opprette nye ordrer og sende til montør ute, eller montøren kan opprette nye ordrer direkte på sin håndholdte enhet. Montøren kan ved å bruke vår unike løsning med QR kode i sikringsskapet gi anleggseier umiddelbar elektronisk tilgang til all dokumentasjon, mens installatør, faglig leder og saksbehandlere har full oversikt over ordrens sluttdokumentasjon i sanntid.

Systemet kjører logikk i alle dynamiske skjema, og første risikovurdering er satt som en del av selve ordre registreringen noe som vil si at det aldri skapes en ordre uten lovpålagt risikovurdering. Systemet kjører også ulike varselrutiner på alle ordrer, som betyr at installatør og saksbehandlere kan ha kontinuerlig rapportering på hva som blir gjort av arbeid ute.

Med ELinn kan også lærlinger og hjelpearbeidere delta på ordrer og jobbe i samme system som resten av bedriften. Alle ordrer har en saksbehandler, en jobbansvarlig og andre deltagere etter behov. Samle hele bedriften på samme platform !


ELinn har nesten en million oppdaterte elektrovarer fra alle ledende grossister som legges til ordre via enkle raffinerte varesøk eller med vår bluetooth vareskanner i lommeformat. Vi har et eget register med EAN koder mot elnummer som muligjør bruk av skanner på de fleste varer, ulikt det man ser i andre systemer hvor skanner kun håndterer elnummer.

Sammen med nelfo rabattfiler, nelfo autofakt, påslagsmatriser og kundeavtaler dannes ferdige time og materialgrunnlag som kan overføres til et standard økonomisystem for fakturering og regnskap.

ELinn har egne systemer for automatisk FDV som betyr at når det legges en vare til ordre så vil databladet umiddelbart legge seg på samme ordre uten at du behøver å gjøre noe ekstra.


All ordredokumentasjon kan distribueres elektronisk til anleggseier via vårt unike system med QR koder samt at det kan overføres til Boligmappa.

QR kode kan settes opp som en egen klistrelapp i sikringsskapet eller ved å henge opp vår kursfortegnelse med automatisk QR kode for anleggets dokumentasjon. Man kan også gi tilgang via innlogging til vår kundeportal, eller man kan sende en lenke til dokumentasjonen via epost.

Uansett hvordan sluttbruker logger inn vil alle godkjente sluttdokumenter, FDV datablad, bilder og andre vedlegg vises automatisk per ordre i et oversiktelig kundegrensesnitt. Der kan også dokumentene på en enkel måte lastes ned.


Vi mener fremtiden er gode bransjesystemer som integrerer med gode økonomisystemer, tiden der alt skal løses i ett og samme system er forbi. Utnytt heller det beste av begge verdener ! Ingen installasjon betyr også at man kan dra full nytte av BYOD – Bring Your Own Device ! Enkelt for bedriften, enkelt for de ansatte.


Integrasjoner mot økonomisystem

For priser, se prislisten

 

 

 

 

ELinn kan integreres med Uni Economy

Nye ordrer, kunder, varer og timer opprettes i ELinn og overføres til regnskapssystemet for fakturering og regnskap.

Finnes ikke ordre, kunde eller vare i regnskapssystemet fra før så opprettes det automatisk

Priser, kundeavtaler, rabatter etc. settes i ELinn slik at fakturagrunnlaget som bygges opp er ferdig prissatt og klart til fakturering når du måtte ønske å gjøre det. Ønsker du å endre litt på faktura før den sendes står du fritt til å justere både antall og priser.

Benytter du Nelfo autofakt fra grossistene så hentes dette inn i ELinn og registreres på lik linje med andre varer mot riktig ordre, og får korrekt kost og kundepris ihht Nelfo rabattfil, kundepriskalkyle og eventuell kundeavtale

 

 

ELinn kan integreres med 24SevenOffice

Nye ordrer, kunder, varer og timer opprettes i ELinn og overføres til regnskapssystemet for fakturering og regnskap.

Finnes ikke ordre, kunde eller vare i regnskapssystemet fra før så opprettes det automatisk

Priser, kundeavtaler, rabatter etc. settes i ELinn slik at fakturagrunnlaget som bygges opp er ferdig prissatt og klart til fakturering når du måtte ønske å gjøre det. Ønsker du å endre litt på faktura før den sendes står du fritt til å justere både antall og priser.

Benytter du Nelfo autofakt fra grossistene så hentes dette inn i ELinn og registreres på lik linje med andre varer mot riktig ordre, og får korrekt kost og kundepris ihht Nelfo rabattfil, kundepriskalkyle og eventuell kundeavtale

poweroffice go

 

 

 

ELinn kan integreres med Poweroffice GO

Nye ordrer, kunder, varer og timer opprettes i ELinn og overføres til regnskapssystemet for fakturering og regnskap.

Finnes ikke ordre, kunde eller vare i regnskapssystemet fra før så opprettes det automatisk

Priser, kundeavtaler, rabatter etc. settes i ELinn slik at fakturagrunnlaget som bygges opp er ferdig prissatt og klart til fakturering når du måtte ønske å gjøre det. Ønsker du å endre litt på faktura før den sendes står du fritt til å justere både antall og priser.

Benytter du Nelfo autofakt fra grossistene så hentes dette inn i ELinn og registreres på lik linje med andre varer mot riktig ordre, og får korrekt kost og kundepris ihht Nelfo rabattfil, kundepriskalkyle og eventuell kundeavtale

 

 

 

ELinn kan integreres med Tripletex

Nye ordrer, kunder, varer og timer opprettes i ELinn og overføres til regnskapssystemet for fakturering og regnskap.

Finnes ikke ordre, kunde eller vare i regnskapssystemet fra før så opprettes det automatisk

Priser, kundeavtaler, rabatter etc. kan settes i ELinn slik at fakturagrunnlaget som bygges opp er ferdig prissatt og klart til fakturering når du måtte ønske å gjøre det. Ønsker du å endre litt på faktura før den sendes står du fritt til å justere både antall og priser.

Benytter du Nelfo autofakt fra grossistene så kan dette hentes inn i ELinn og registreres på lik linje med andre varer mot riktig ordre, og får korrekt kost og kundepris ihht Nelfo rabattfil, kundepriskalkyle og eventuell kundeavtale

 

 

 

ELinn kan integreres med Visma eAccounting

Nye ordrer, kunder, varer og timer opprettes i ELinn og overføres til regnskapssystemet for fakturering og regnskap.

Finnes ikke ordre, kunde eller vare i regnskapssystemet fra før så opprettes det automatisk

Priser, kundeavtaler, rabatter etc. settes i ELinn slik at fakturagrunnlaget som bygges opp er ferdig prissatt og klart til fakturering når du måtte ønske å gjøre det. Ønsker du å endre litt på faktura før den sendes står du fritt til å justere både antall og priser.

Benytter du Nelfo autofakt fra grossistene så hentes dette inn i ELinn og registreres på lik linje med andre varer mot riktig ordre, og får korrekt kost og kundepris ihht Nelfo rabattfil, kundepriskalkyle og eventuell kundeavtale

Visma

 

 

 

ELinn kan integreres med Visma Contracting

Oppsett av integrasjonen er enkel og aktiveres i samråd med oss så snart Contracting har aktivert ELinn i systemfilen

Nye ordrer, kunder, varer og timer opprettes i ELinn og overføres til Contracting for fakturering, regnskap og lønn

Ordrer kan også sendes fra Contracting til ELinn, og det benyttes samme import/eksport inne i Contracting som for håndholdte enheter i dag

Endres varer og timer på en ordre inne i Contracting, oppdateres ELinn automatisk i bagrunnen med riktige vare og timelinjer umiddelbart

Endres varer og timer på en ordre inne i ELinn, oppdaterer Contracting med riktige vare og timelinjer så snart det er importert i Contracting

Visma

 

 

 

ELinn kan integreres med Visma Business

Nye ordrer, kunder, varer og timer opprettes i ELinn og overføres til regnskapssystemet for fakturering og regnskap.

Priser, kundeavtaler, rabatter etc. settes i ELinn slik at fakturagrunnlaget som bygges opp er ferdig prissatt og klart til fakturering når du måtte ønske å gjøre det. Ønsker du å endre litt på faktura før den sendes står du fritt til å justere både antall og priser.

Integrasjonen mot Business er en fakturaintegrasjon, dvs du jobber på ordre i ELinn helt til du bestemmer deg for å lage fakturagrunnlaget ferdig, deretter overføres det til Business for selve utfaktureringen.

Benytter du Nelfo autofakt fra grossistene så hentes dette inn i ELinn og registreres på lik linje med andre varer mot riktig ordre, og får korrekt kost og kundepris ihht Nelfo rabattfil, kundepriskalkyle og eventuell kundeavtale.

Denne integrasjonen bestilles av din regnskapsfører direkte til Økonomibistand via [ denne siden ]

Integrasjoner og samarbeidspartnere


Alt lagres i skyen

Alt ligger lagret på egne robuste servere i skyen med backup og du skal være trygg på at alle data er tilgjengelig med en oppetid som er tilnærmet 100%

Ingen installasjon

Ingen installasjon eller trøblete oppdateringer, all oppdatering foregår hos oss noe som betyr en enklere hverdag for dere og man kan bruke tiden produktivt

Gratis brukerstøtte

Vi har fri brukerstøtte og kort vei fra bruker til produkt utvikling. Finner vi en smart måte å gjøre ting på, så gjør vi det bare…