Veiledende priser

Alle priser er oppgitt per måned eks MVA.
Vi har ingen oppstartsavgift eller bindingstid unntatt det som eventuelt er spesifisert i pristabellen.
Gratis igangkjøring via web og gratis kundestøtte på telefon og epost.
Scroll eller sveip tabellen sideveis for å se all informasjon, kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Per bruker Per bedrift
Normalbruker : ansatt 1 - 10 Kr 349,- * * Veil.pris inkl. full multiplukk pakke
Normalbruker : fra og med ansatt 11 Kr 249,- * * Veil.pris
Lærling/prosjektbruker/innleid Kr 179,-
Modul Ordre Kr 0,- Ordrebehandling med timer, varer, dokumentasjon, distribusjon av elektroniske ordredokumenter mm.
Modul Timer Kr 0.- Legge timer til ordre, opprette timearter, timeavtaler, timegodkjenning mm.
Modul Varer Kr 0.- Legge varer til ordre, varekataloger fra de største grossistene, egne varekataloger, materialavtaler, automatisk FDV mm.
Modul Multiplukk prisbehandling Kr 0,- Utvidet varemodul for Nelfo rabattfiler, Nelfo autofakt fra grossistene, prissammenligning mm.
Modul Kunder Kr 0.- Kunderegister med kontaktinformasjon, anleggsadresser, kundekontakter mm.
Modul Ansatte Kr 0.- Ansatteregister med kontaktinformasjon, tilgangskontroll og rollestyring mm.
Modul RUH Kr 0.- Enkel rapportering av uønsket hendelse
Modul IKK kunde Kr 1000,- Utfør periodiske kontroller hos kunde bl.a. ihht NEK 405 serien. Pris på forespørsel, maks kr 1000.-
Modul Fellesverktøy Kr 80.- Maks Kr 800.- Hold orden på bedriftens fellesverktøy
Modul Intranett Kr 80.- Maks Kr 800.- Fellesmeldinger, interne dokumenter, oppgaver mm.
 
Integrasjon 24SevenOffice Kr 199.- Oppstart kr 1999.- Leveres av iizy AS - Les mer : https://iizy.no/fortlopende-overforing-av-fakturagrunnlag-fra-elektrobransjesystemet-elinn/
Integrasjon Poweroffice GO Kr 199.- Oppstart kr 1999.- Leveres av iizy AS - Les mer : https://poweroffice.no/utvidelser/fagsystemer/
Integrasjon Tripletex Kr 199.- Oppstart kr 1999.- Leveres av iizy AS - Les mer : https://www.tripletex.no/integrasjoner/elinn/
Integrasjon Visma eAccounting Kr 199.- Oppstart kr 1999.- Leveres av iizy AS - Les mer : https://integrasjoner.visma.no/visma-eaccounting/detaljer/elinn/
Integrasjon Visma Business Kr 199.- Oppstart kr 1999.- Leveres av ØkonomiBistand AS - Integrasjonen bestilles av din regnskapsfører her : http://www.regnskapsbransjen.no/elinn/
Integrasjon Visma Contracting Kontakt Visma for egne priser - Leveres av Visma Software AS - Les mer : https://www.visma.no/software/erp/visma-contracting/
 
SMS funksjonalitet Kr 149.- Oppstart kr 500.- + pris per sendte sms enhet kr 0,50.-
Integrert nummeroppslag Kr 0.- Søk etter personer eller foretak. Ved oppretting av ny kunde holder det som regel å legge inn telefonnummeret, resten hentes da inn automatisk
Kobling mot Boligmappa Kr 0.- Send dokumenter samt oppslag på eiendom i matrikkelen. Forutsetter egen avtale med Boligmappa
Nedlastning av Nelfo Autofakt Kr 0.- Forutsetter bruk av Multiplukk modul. Gjelder ikke mot Visma Contracting
Egen hjemmeside Kr 0.- Enkel ferdig hjemmeside som administreres fra ELinn platformen. Se eksempel på demoelektro.no
Vareskanner Bluetooth, lommeformat Kr 1350.- * Vareskanner for skanning av strekkoder via f.eks. emballasje eller hylleetiketter. Støtter elnummer og ca 70% av alle GTIN nummer. * Per skanner (kjøp, engangskostnad)
Printer startpakke for QR koder Kr 3490.- * Printer for å skrive ut selvklebende QR koder for montering i sikringsskap, gir anleggseier enkel og oversiktelig tilgang til elektronisk sluttdokumentasjon på alle utførte ordrer. * Per startpakke (kjøp, engangskostnad)
 
Etablering, oppstart og igangkjøring Kr 0.- Vederlagsfri oppstart og igangkjøring forutsetter at dato for oppstart avtales innen 14 dager fra registreringstidspunkt