Veiledende priser : ELinn
 

Alle priser er oppgitt per måned eks MVA.
Vi har ingen oppstartsavgift eller bindingstid unntatt det som eventuelt er spesifisert i pristabellen.
Fri kundestøtte på telefon og epost.
Scroll eller sveip tabellen sideveis for å se all informasjon, kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Per bruker Per bedrift
Normalbruker : ansatt 1 - 10 Kr 349,- * * Veil.pris inkl. full multiplukk pakke
Normalbruker : fra og med ansatt 11 Kr 249,- * * Veil.pris
Lærling/prosjektbruker/innleid Kr 179,-
Modul Ordre Kr 0,- Ordrebehandling med timer, varer, dokumentasjon, distribusjon av elektroniske ordredokumenter mm.
Modul Timer Kr 0.- Legge timer til ordre, opprette timearter, timeavtaler, timegodkjenning mm.
Modul Varer Kr 0.- Legge varer til ordre, varekataloger fra de største grossistene, egne varekataloger, materialavtaler, automatisk FDV mm.
Modul Multiplukk prisbehandling Kr 0,- Utvidet varemodul for Nelfo rabattfiler, Nelfo autofakt fra grossistene, prissammenligning mm.
Modul Kunder Kr 0.- Kunderegister med kontaktinformasjon, anleggsadresser, kundekontakter mm.
Modul Ansatte Kr 0.- Ansatteregister med kontaktinformasjon, tilgangskontroll og rollestyring mm.
Modul RUH Kr 0.- Enkel rapportering av uønsket hendelse
Modul IKK kunde Pris på forespørsel Utfør periodiske kontroller hos kunde bl.a. ihht NEK 405 serien.
Modul Fellesverktøy Pris på forespørsel Hold orden på bedriftens fellesverktøy
Modul Intranett Pris på forespørsel Fellesmeldinger, interne dokumenter, oppgaver mm.
Modul Ressursplanlegger Pris på forespørsel Planlegg f.eks. ordrer og bemanning, ferier, verktøy mm.
 
Integrasjon 24SevenOffice Kr 199.- Oppstart kr 1999.- Leveres av iizy AS - Les mer : https://iizy.no/fortlopende-overforing-av-fakturagrunnlag-fra-elektrobransjesystemet-elinn/
Integrasjon Poweroffice GO Kr 199.- Oppstart kr 1999.- Leveres av iizy AS - Les mer : https://poweroffice.no/utvidelser/fagsystemer/
Integrasjon Tripletex Kr 199.- Oppstart kr 1999.- Leveres av iizy AS - Les mer : https://www.tripletex.no/integrasjoner/elinn/
Integrasjon Visma eAccounting Kr 199.- Oppstart kr 1999.- Leveres av iizy AS - Les mer : https://integrasjoner.visma.no/visma-eaccounting/detaljer/elinn/
Integrasjon Visma Business Kr 199.- Oppstart kr 1999.- Leveres av ØkonomiBistand AS - Integrasjonen bestilles av din regnskapsfører her : http://www.regnskapsbransjen.no/elinn/
Integrasjon Visma Contracting Kontakt Visma for egne priser - Leveres av Visma Software AS - Les mer : https://www.visma.no/software/erp/visma-contracting/
 
SMS funksjonalitet Kr 149.- Oppstart kr 500.- + pris per sendte sms enhet kr 0,50.-
Integrert nummeroppslag Kr 0.- Søk etter personer eller foretak. Ved oppretting av ny kunde holder det som regel å legge inn telefonnummeret, resten hentes da inn automatisk
Kobling mot Boligmappa Kr 0.- Send dokumenter samt oppslag på eiendom i matrikkelen. Forutsetter egen avtale med Boligmappa
Nedlastning av Nelfo Autofakt Kr 0.- Forutsetter bruk av Multiplukk modul. Gjelder ikke mot Visma Contracting
Egen hjemmeside Kr 0.- Enkel ferdig hjemmeside som administreres fra ELinn platformen. Se eksempel på demoelektro.no
Vareskanner Bluetooth, lommeformat Kr 1350.- * Vareskanner for skanning av strekkoder via f.eks. emballasje eller hylleetiketter. Støtter elnummer og ca 70% av alle GTIN nummer. * Per skanner (kjøp, engangskostnad)
Printer startpakke for QR koder Kr 3490.- * Printer for å skrive ut selvklebende QR koder for montering i sikringsskap, gir anleggseier enkel og oversiktelig tilgang til elektronisk sluttdokumentasjon på alle utførte ordrer. * Per startpakke (kjøp, engangskostnad)
 
Etablering Kr 0.-
Igangkjøring og opplæring Pris etter avtale