Sist oppdatert 06.04.2021

Inprog AS er databehandler for de persondata våre kunder samler inn i løsninger levert av oss, mens våre kunder som brukere av løsningene er behandlingsansvarlige. Dette avklares gjennom en databehandleravtale mellom Inprog AS og kunden som bl.a. regulerer taushetsplikt, datasikkerhet, konsekvensanalyse, avvikshåndtering samt retningslinjer for registrering og sletting av personopplysninger.

Videre har vi en Tjenesteavtale som regulerer kjøp av tjenester fra Inprog AS, samt brukeravtaler som regulerer bruk av de ulike tjeneste vi til enhver tid leverer.


Våre vilkår 

# Tjenesteavtale
# Databehandleravtale
# Brukeravtale ELinn
# Personvern policy

 


Underleverandører som kan behandle persondata på våre vegne

SYSE AS, Norge

Leverer alle server og backup tjenester for de tjenester vi leverer.
Alle data på tjenester vi leverer ( ELinn og tilhørende ) lagres på egne dedikerte servere i Norge og er ikke forbundet med selskaper utenfor EU/EØS. Alle data overføres kryptert til/fra tjenestene via TLS.

Domeneshop AS, Norge

Leverer alle våre epost tjenester unntatt plattform for håndtering av kundestøtte samt epost systemer som er innebygget i våre tjenester. Dvs all epost som sendes inn eller ut fra oss kan ligge på Domeneshop sine epost servere.

Poweroffice AS, Norge

Vi benytter fakturasystemer levert av Poweroffice AS.
Persondata som navn, telefon og epost på kontaktpersoner hos våre kunder kan oppbevares der.
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten ihht krypteringprotokoll levert av Poweroffice.

iizy AS, Norge

iizy leverer flere av integrasjonene mellom våre systemer og ERP systemene vi integrerer mot.
Dette fungerer da som et knutepunkt for data som sendes mellom systemene, og normalt skal det av persondata kun transporteres navn, adresser, telefon og epost adresser, men det er de data som til enhver tid registreres av brukere i de ulike systemene som transporteres. Dette er videre regulert i Databehandleravtale. Alle data som transporteres via iizy kan bli lagret hos iizy så lenge iizy i samarbeid med Inprog finner det nødvendig å lagre slike data for å kunne levere dette trygt og uten feil til og fra de ulike systemene, samt for å kunne ettersende informasjon til de ulike systemene på et senere tidspunkt dersom noen av tjenestene på sendings -eller mottakstidspunktet -er utilgjengelig grunnet f.eks. tekniske problemer eller vedlikehold.
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten via TLS.

Sveve AS, Norge

Tjenestene våre benytter sms-tjenester levert av Sveve, det vil da kun dreie seg om bruk av mobiltelefon nummer for utsendelse av tjenesteinformasjon.
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten ihht krypteringprotokoll levert av Sveve.

ZenDesk Inc, USA

Zendesk Inc drifter plattformen vi bruker for håndtering av kundestøtte. All informasjon som registreres, genereres og lagres i forbindelse med chat og epostkorrespondanse med Kundeservice på post@inprog.no lagres på servere som er eiet og driftet av Zendesk Inc.
Ved å kontakte oss skriftlig enten via våre ansattes epost adresser eller til Kundestøtte på post@inprog.no per chat eller epost samtykker du til at personopplysninger som er en del av denne epost kan bli overført til, og behandlet i, USA.
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten ihht krypteringprotokoll levert av Zendesk.

Data lagres på servere i EU/EØS men Zendesk er driftet og eiet av selskaper i USA.
Vi vurderer nå konsekvenser og tiltak ihht Schems II.
Mer informasjon : https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/internasjonalt/retningslinjer-og-uttalelser-fra-personvernradet/utfyllende-veiledning-om-schrems-ii/

Make AS, Norge

Benyttes til å sende ut vår nyhetsmail.
Epost adresser fra våre brukere kan derfor oppbevares på Make sin plattform.
I hvert nyhetsbrev er det en link helt nederst dersom man ønsker å slette seg fra denne listen.

E.M. Statuspal U.G.

Vår plattform for systemstatus og feilrapportering.
Epost adressen din oppbevares der dersom du selv velger å abbonere på statusoppdateringer.

 


Integrasjoner levert av tredjeparter

Sveve AS, Norge

SMS tjenester fra Sveve kan være innebygget i tjenester vi leverer, i de tilfeller er hver enkelt ansvarlige for eventuelle persondata som de selv sender ut via sms da dette faller inn under integrasjoner med tredjepart (se Databehandleravtalen).
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten ihht krypteringprotokoll levert av Sveve.

EasyConnect AS, Norge

Tjenestene vi leverer kan foreta automatiske eller manuelle oppslag i registre levert av EasyConnect basert på data du som bruker legger inn i feltene som løsningen viser deg, normalt telefon nummer eller navn kombinert med adresseinformasjon. Dette faller inn under integrasjoner med tredjepart (se Databehandleravtalen) og brukere er selv ansvarlige for de data som sendes og eventuelt mottas og lagres som følge av slike søk.
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten ihht krypteringprotokoll levert av EasyConnect.

Boligmappa AS, Norge

Tjenestene vi leverer kan foreta oppslag i registre levert av Boligmappa basert på data du som bruker legger inn i feltene som løsningen viser deg, normalt adresse og/eller matrikkelinformasjon. Dette krever at brukeren har en egen avtale med Boligmappa og dette faller inn under integrasjoner med tredjepart (se Databehandleravtalen) og brukere er selv ansvarlige for de data som sendes og eventuelt mottas og lagres som følge av slike søk.
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten ihht krypteringprotokoll levert av Boligmappa.

ERP Systemer

Tjenestene vi leverer kan integreres med flere ulike ERP systemer. Dette faller inn under integrasjoner med tredjepart (se Databehandleravtalen) og brukere er selv ansvarlige for de data som sendes og eventuelt mottas og lagres som følge av slike integrasjoner.
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten via TLS der hvor eksternt system tillater dette og/eller at eksternt system har valgt å koble mot vår webservice via TLS.

 


Annet

Facebook Inc, USA

Vi har en facebook side for tjenesten ELinn
Ingen persondata eller andre data fra våre tjenester overføres eller lagres der, men har du en facebook konto og/eller besøker facebook sidene våre vil facebook sannsynligvis spore deg mer omfattende enn noen annen tjeneste som eksisterer på denne planeten… noe vi ikke får gjort noe med. Men vi vurderer kontinuerlig fremtiden til våre facebook-sider i tråd med utvikling og konsekvenser av GDPR regelverket.