Vilkår for bruk

All bruk av tjenester levert av Inprog AS, enten som kunde av oss eller ved midlertidig tilgang til demoklienter, er bundet av våre vilkår for bruk som beskrives i tjensteavtale, databehandleravtale, brukeravtale for de ulike tjenestene samt vår personvern policy.

Dette ligger til enhver tid tilgjengelige på https://www.inprog.no/tjenesteinformasjon/


Tjenesteinformasjon

Sist oppdatert 06.04.2021

Inprog AS er databehandler for de persondata våre kunder samler inn i løsninger levert av oss, mens våre kunder som brukere av løsningene er behandlingsansvarlige. Dette avklares gjennom en databehandleravtale mellom Inprog AS og kunden som bl.a. regulerer taushetsplikt, datasikkerhet, konsekvensanalyse, avvikshåndtering samt retningslinjer for registrering og sletting av personopplysninger.

Videre har vi en Tjenesteavtale som regulerer kjøp av tjenester fra Inprog AS, samt brukeravtaler som regulerer bruk av de ulike tjeneste vi til enhver tid leverer.


Våre vilkår 

# Tjenesteavtale
# Databehandleravtale
# Brukeravtale ELinn
# Personvern policy

 


Underleverandører som kan behandle persondata på våre vegne

SYSE AS, Norge

Leverer alle server og backup tjenester for de tjenester vi leverer.
Alle data på tjenester vi leverer ( ELinn og tilhørende ) lagres på egne dedikerte servere i Norge og er ikke forbundet med selskaper utenfor EU/EØS. Alle data overføres kryptert til/fra tjenestene via TLS.

Domeneshop AS, Norge

Leverer alle våre epost tjenester unntatt plattform for håndtering av kundestøtte samt epost systemer som er innebygget i våre tjenester. Dvs all epost som sendes inn eller ut fra oss kan ligge på Domeneshop sine epost servere.

Poweroffice AS, Norge

Vi benytter fakturasystemer levert av Poweroffice AS.
Persondata som navn, telefon og epost på kontaktpersoner hos våre kunder kan oppbevares der.
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten ihht krypteringprotokoll levert av Poweroffice.

iizy AS, Norge

iizy leverer flere av integrasjonene mellom våre systemer og ERP systemene vi integrerer mot.
Dette fungerer da som et knutepunkt for data som sendes mellom systemene, og normalt skal det av persondata kun transporteres navn, adresser, telefon og epost adresser, men det er de data som til enhver tid registreres av brukere i de ulike systemene som transporteres. Dette er videre regulert i Databehandleravtale. Alle data som transporteres via iizy kan bli lagret hos iizy så lenge iizy i samarbeid med Inprog finner det nødvendig å lagre slike data for å kunne levere dette trygt og uten feil til og fra de ulike systemene, samt for å kunne ettersende informasjon til de ulike systemene på et senere tidspunkt dersom noen av tjenestene på sendings -eller mottakstidspunktet -er utilgjengelig grunnet f.eks. tekniske problemer eller vedlikehold.
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten via TLS.

Sveve AS, Norge

Tjenestene våre benytter sms-tjenester levert av Sveve, det vil da kun dreie seg om bruk av mobiltelefon nummer for utsendelse av tjenesteinformasjon.
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten ihht krypteringprotokoll levert av Sveve.

ZenDesk Inc, USA

Zendesk Inc drifter plattformen vi bruker for håndtering av kundestøtte. All informasjon som registreres, genereres og lagres i forbindelse med chat og epostkorrespondanse med Kundeservice på post@inprog.no lagres på servere som er eiet og driftet av Zendesk Inc.
Ved å kontakte oss skriftlig enten via våre ansattes epost adresser eller til Kundestøtte på post@inprog.no per chat eller epost samtykker du til at personopplysninger som er en del av denne epost kan bli overført til, og behandlet i, USA.
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten ihht krypteringprotokoll levert av Zendesk.

Data lagres på servere i EU/EØS men Zendesk er driftet og eiet av selskaper i USA.
Vi vurderer nå konsekvenser og tiltak ihht Schems II.
Mer informasjon : https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/internasjonalt/retningslinjer-og-uttalelser-fra-personvernradet/utfyllende-veiledning-om-schrems-ii/

Make AS, Norge

Benyttes til å sende ut vår nyhetsmail.
Epost adresser fra våre brukere kan derfor oppbevares på Make sin plattform.
I hvert nyhetsbrev er det en link helt nederst dersom man ønsker å slette seg fra denne listen.

E.M. Statuspal U.G.

Vår plattform for systemstatus og feilrapportering.
Epost adressen din oppbevares der dersom du selv velger å abbonere på statusoppdateringer.

 


Integrasjoner levert av tredjeparter

Sveve AS, Norge

SMS tjenester fra Sveve kan være innebygget i tjenester vi leverer, i de tilfeller er hver enkelt ansvarlige for eventuelle persondata som de selv sender ut via sms da dette faller inn under integrasjoner med tredjepart (se Databehandleravtalen).
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten ihht krypteringprotokoll levert av Sveve.

EasyConnect AS, Norge

Tjenestene vi leverer kan foreta automatiske eller manuelle oppslag i registre levert av EasyConnect basert på data du som bruker legger inn i feltene som løsningen viser deg, normalt telefon nummer eller navn kombinert med adresseinformasjon. Dette faller inn under integrasjoner med tredjepart (se Databehandleravtalen) og brukere er selv ansvarlige for de data som sendes og eventuelt mottas og lagres som følge av slike søk.
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten ihht krypteringprotokoll levert av EasyConnect.

Boligmappa AS, Norge

Tjenestene vi leverer kan foreta oppslag i registre levert av Boligmappa basert på data du som bruker legger inn i feltene som løsningen viser deg, normalt adresse og/eller matrikkelinformasjon. Dette krever at brukeren har en egen avtale med Boligmappa og dette faller inn under integrasjoner med tredjepart (se Databehandleravtalen) og brukere er selv ansvarlige for de data som sendes og eventuelt mottas og lagres som følge av slike søk.
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten ihht krypteringprotokoll levert av Boligmappa.

ERP Systemer

Tjenestene vi leverer kan integreres med flere ulike ERP systemer. Dette faller inn under integrasjoner med tredjepart (se Databehandleravtalen) og brukere er selv ansvarlige for de data som sendes og eventuelt mottas og lagres som følge av slike integrasjoner.
Alle data overføres kryptert til/fra tjenesten via TLS der hvor eksternt system tillater dette og/eller at eksternt system har valgt å koble mot vår webservice via TLS.

 


Annet

Facebook Inc, USA

Vi har en facebook side for tjenesten ELinn
Ingen persondata eller andre data fra våre tjenester overføres eller lagres der, men har du en facebook konto og/eller besøker facebook sidene våre vil facebook sannsynligvis spore deg mer omfattende enn noen annen tjeneste som eksisterer på denne planeten... noe vi ikke får gjort noe med. Men vi vurderer kontinuerlig fremtiden til våre facebook-sider i tråd med utvikling og konsekvenser av GDPR regelverket.


Cookie Policy

Sist oppdatert: 11.01.2020

Når du besøker våre nettsider på inprog.no, eller noen av de andre adressene våre tjenester leveres på, logger vi en viss informasjon om besøket. Så lenge du ikke er innlogget med egen brukerkonto på en av våre tjenester så lagres det kun anonymiserte data med mindre annet oppgis.

Informasjonen kan lagres ved hjelp av såkalte cookies, eller informasjonskapsler, som er en liten tekstfil som lagres på din harddisk via nettleseren. Med mindre noe annet fremkommer av i de ulike tjenestene kan den ikke benyttes til å identifisere deg, men enheten du benytter.

Informasjonskapslene kan inneholde blant annet informasjon om navigasjon, tid for besøk, nettleserversjon, dine selvvalgte preferanser med mer, og innhentes og for å gi deg en god brukeropplevelse samt sørge for at tjeneste fungerer optimalt til enhver tid. Informasjonen behandles kun av Inprog AS og blir ikke gitt videre til tredjepart.

Vi benytter både session-cookies, persistent cookies, og tilsvarende teknologier. Session-cookies er midlertidige og slettes når du lukker nettleseren. Persistent cookies er mer permanente og lagres på enheten din inntil de slettes. Persistent cookies slettes automatisk etter en stund, men fornyes hver gang du besøker nettsiden.

Ved å besøke nettsidene våre, samtykker du i at disse informasjonskapslene lagres i din nettleser.
Du kan eventuelt skru av cookies i nettleseren din og besøke sidene våre likevel, men da med begrenset funksjonalitet.

Du har muligheten til å akseptere eller avvise cookies.
De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies, men du kan vanligvis modifisere nettleseren din til å avvise cookies hvis du foretrekker det :

# FireFox
# Chrome
# Internet Explorer
# Safari
# Microsoft Edge

Vi benytter cookies på følgende tjenester

# elinn.no
# eldoc.no
# qrdoc.no
# elinnweb.no
# inprog.no (benytter Wordpress, se info lengre ned)

Besøk på disse sidene kan sette cookies for å holde deg innlogget så sikkert som mulig, samt for å spare dine preferanser som bruker når du navigerer gjennom disse sidene.

En session-cookie du ofte vil se via disse tjenestene heter ABELINE_SID og den brukes kun som et teknisk hjelpemiddel for å holde deg innlogget under ditt besøk.

Alle anonymiserte data vi samler inn -med eller uten cookies -slettes normalt etter ca 90 dager, men iom at dette er anonymiserte data kan det hende oppbevarer dette lengre.

Google Fonts

Noen tjenester hos oss benytter fonter (tekst-utseende) fra Google. Det settes ingen cookies ifbm dette, men når du bruker en av tjenestene våre som benytter fonter fra Google så kan informasjon tilknyttet din IP automatisk sendes Google iom at henting av font i realiteten er en http-forespørsel. Google sier imidlertid at dette ikke sporer deg, se https://developers.google.com/fonts/faq

ZenDesk Hjelpesider

Hjelpesidene benytter cookies fra ZenDesk.

ZenDesk Chat

Lagrer din chat bruker-ID, og benyttes til å identifisere en enhet på tvers av besøk, også over en enkelt chat-økt. Kan benyttes til å identifisere deg som person hvis du oppgir personopplysninger i feltene for brukerinformasjon. Det er frivillig å oppgi personinformasjon.

Wordpress

Nettsiden på inprog.no kjører Wordpress som setter noen få cookies for en god brukeropplevelse men sporer deg ikke. Nettsiden benytter også Google reCAPTCHA for spambeskyttelse, klikk på reCAPTCHA ikonet nederst til venstre for mer informasjon om dette.


Personvern

Sist oppdatert 12.04.2021

Vet du hvor dine persondata lagres og er det innenfor GDPR og norsk lov ?
Lagring av data i ulike skytjenester har mange fordeler, men kan også by på utfordringer spesielt når det kommer til lagring og behandling av personopplysninger. Hvor blir disse opplysningene lagret og hvem har egentlig tilgang til dem ?
Inprog AS tar personvern på alvor og lagrer alle data i Norge, les mer om lagring av personopplysninger


Inprog AS er databehandler for de persondata våre kunder samler inn i bransjeløsninger levert av oss, mens våre kunder som brukere av løsningene er behandlingsansvarlige. Dette avklares gjennom en databehandleravtale mellom Inprog AS og kunden som bl.a. regulerer taushetsplikt, datasikkerhet, konsekvensanalyse, avvikshåndtering samt retningslinjer for registrering og sletting av personopplysninger.

Løsningene våre utvikles etter prinsippet om innebygget personvern hvilket betyr at behandlingsansvarlig selv kan registrere, lese, endre eller slette personopplysninger i sin løsning -samt styre individuell tilgang til dette blandt sine ansatte/brukere.

Hvilke personopplysninger som samles inn er regulert gjennom databehandlervtalen samt brukeravtalen for aktuell tjeneste.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven §8 f


Inprog AS som programvareleverandør behandler noen persondata på kontaktpersoner  hos våre kunder hvilket er nødvendig for avtaleinngåelse samt levering og oppfølging av tjenester knyttet til denne avtale.

Persondata som samles inn i denne forbindelse er hovedsakelig kontaktpersonens navn, telefon nummer og epost adresse -men det kan også omhandle andre persondata som personen selv uoppfordret sender oss via f.eks. kontaktskjema eller epost.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven §8 a, b og f


Våre nettsider -herunder tjenester -setter noen informasjonskapsler (cookies).

Det dreier seg utelukkende om cookies som er nødvendig for å levere en så sikker, brukervennlig og feilfri tjeneste som mulig. Se Cookie Policy for mer informasjon.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven §8 f


Mer om personvern samt Cookie Policy er tilgjengelig her
Tjenesteavtale, databehandleravtale, brukeravtaler og liste over underleverandører som kan behandle persondata på våre vegne er tilgjengelige her

Ved ytterligere spørsmål om personvern, send en epost til post@inprog.no


§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger

Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for

a) å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås,
b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse,
c) å vareta den registrertes vitale interesser,
d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,
e) å utøve offentlig myndighet, eller
f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.