En ansatt blir testet, og er smittet av coronaviruset. Hva skjer da ?

Dette kan få fatale følger for bedriften dersom man ikke har tatt noen forhåndsregler.

Kan man ikke gjøre rede for hvilke områder vedkommende har vært i -eller hvem den smittede har vært i kontakt med -kan i enkelte tilfeller hele bedriften bli satt i karantene. Det betyr i så fall full stopp på alle oppdrag, i mange uker fremover.

Tenk derfor gjennom hvordan man håndterer hverdagen nå, og iverksett tiltak før bedriften rammes. Kanskje kan dette være avgjørende for videre drift dersom situasjonen oppstår.

Her er noen tips hver enkelt bedrift kan vurdere, avhengig av bedriftens størrelse og organisering.

 • Begrens hvor mange som møter i bedriftens lokaler, flytt flest mulig til hjemmekontor
 • Del opp arbeidstyrken i avgrensede team på noen få personer som har lov å jobbe sammen
 • Blir noen smittet settes kanskje teamet i karantene fremfor hele bedriften
 • De ulike teamene kan da ikke møte hverandre eller jobbe sammen
 • Teamene kan ikke møte i bedriftens lokaler (se lager/varer)
 • Organiser ulike spiserom/lokasjoner for teamene, ikke samme sted
 • Må man jobbe flere sammen, følg FHI sine anbefalinger
 • Unngå felles transport i samme bil
 • Alle må være bevisste hvor de har vært for hver dag
 • Alle må være bevisste hvem man har vært i kontakt med
 • Følg FHI sine anbefalinger dersom man selv kjenner symptomer

Tilgang til lager og varer :

 • Ikke møt opp på bedriftens lager, dra rett ut på arbeidstedet
 • Begrens tilgang til felles lager, pek ut en eller noen få personer som kan pakke og tilrettelegge
 • Sett varer som skal hentes på utsiden av lageret, ikke inne
 • Bestill mest mulig ferdig pakket fra grossist til hver ordre
 • Unngå å oppsøke grossist unødig, bruk levering hvis tilgjengelig

Kundekontakt :

 • Ta kontakt med kunde per telefon eller epost i forkant
 • Hvis kunde eller andre på adressen har symptomer, utsett oppdraget
 • Hold god avstand til andre, dette er en perfekt unnskyldning for å hanskes med kunder som henger over skulderen din
 • Bruk antibac, såpe og vann, hansker
 • Unngå å berøre overflater unødig mens man beveger seg rundt i bygninger
 • Rengjør verktøy og annet utstyr som brukes om igjen både før og etter endt oppdrag

Dersom DIN bedrift får ansatte i karantene så kan det være andre bedrifter med ledig kapasitet, hjelp hverandre…


Allerede den 16 Mars la vi inn et nytt punkt i vår risikovurdering på ELinn vedrørende smittevern. Informasjon om dette ble sendt til til alle våre brukere via nyhetsbrev. Mottok du ikke dette ? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette punktet bør benyttes for å dokumentere at man har vurdert smitterisikoen for det oppdraget man skal utføre

Bruker du ikke ELinn ? Finn ut mer om ELinn bransjesystem for elektrikere.

 

Risikovurdering smittevern ELinn