Med en integrasjon mellom ELinn og Uni Economy kan du som elektriker utføre all daglig bransjespesifikk ordrebehandling i ELinn. Alle nye ordrer, kunder, timer og varer overføres til Uni Economy for videre fakturering og regnskap.

Dersom du har en regnskapsfører som også benytter Uni Economy kan begge jobbe mot samme regnskapssystem, og ingen konvertering av regnskapsdata er nødvendig.

 

 

Timearter med prisoppsett, varekataloger med rabatt og påslagsmodeller, kunder med kundeavtaler, autofakt, dokumentasjon osv. håndteres i ELinn.

Integrasjonen er rask og enkel å sette opp, noe vi hjelper deg med.

 

 

 

Les mer om ELinn på https://www.inprog.no/elinn/ eller ta kontakt med oss for en enkel demo

Les mer om Uni Economy på https://info.unieconomy.no/